Monthly Archives : marzec 2017

Największa impreza regatowa na jednym typie jachtów

Więcej o wydarzeniu Zasady rezerwacji jachtów z floty Ahoj Czarter na Regaty Northman-Cup 2017: 1. Pierwszeństwo rezerwacji jednostek otrzymują klienci Ahoj Czarter oraz stoczni Northman: a) 13-31.03.2017 – rezerwacje dokonywane przez klientów Ahoj Czarter oraz stoczni Northman b) od 31.03 do wyczerpana puli jachtów – rezerwacje dokonywane przez wszystkich zainteresowanych. 2. W związku z dużym zainteresowaniem wydarzeniem, jednej osobie przysługuje