Monthly Archives : październik 2017

Ahoj Czarter S.C. – realizacja projektu współfinansowany ze środków UE

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że spółka Ahoj Czarter S.C. zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zwiększający udział technologii informacyjno-komunikacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany oraz przeprowadzona modernizacja zaplecza technicznego poprawią jakość oferowanych usług oraz pozwolą na szybszą i sprawniejszą kompleksową obsługę klientów Ahoj Czarter S.C.                      Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu