Logotyp UE

Projekty UE

PROJEKT "UCZESTNICTWO FIRMY AHOJ CZARTER S.C. SYLWIA STĘPNIAK, KRZYSZTOF STĘPNIAK W TARGACH MIĘDZYNARODOWYCH, INTERNACJONALIZACJA DZIAŁALNOŚCI CELEM POZYSKANIA NOWYCH GRUP KLIENTÓW"

 

Oś Priorytetowa I - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur"

Działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)"

Poddziałanie 1.3.5 - "Usługi dla MŚP"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata

2014-2020

 

Główny cel projektu: wzrost konkurencyjności międzynarodowej firmy Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak poprzez uczestnictwo w branżowych imprezach targowych o zasięgu międzynarodowym

Cele szczegółowe:

- zwiększenie rozpoznawalności marki Ahoj Czarter

- wejście na nowe rynki eksportowe,

- wzrost eksportu usług w ramach obsługi dotychczasowych rynków,

- poszerzenie oferty usługowo-produktowej,

- zmniejszenie sezonowości oferty.

 

Całkowita wartość projektu: 491 849,94 zł

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 199

939,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak

 

Projekt: "Zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak".

Oś Priorytetowa I - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur"

Działanie 1.4 - "Nowe modele biznesowe i ekspansja"

Pod działanie 1.4.3 - "Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Główny cel projektu: wzrost konkurencyjności firmy Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie efektywności sprzedaży usług,
  • wejście na nowe rynki eksportowe,
  • wzrost eksportu usług w ramach obsługi dotychczasowych rynków,
  • poszerzenie oferty usługowo-produktowej,
  • zmniejszenie sezonowości oferty.

Całkowita wartość projektu: 244 524,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 75 060,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak