Logotyp UE

Projekt “Uczestnictwo firmy Ahoj w targach międzynarodowych, internacjonalizacja działalności celem pozyskania nowych grup klientów”

Oś Priorytetowa I - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur"

Działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)"

Poddziałanie 1.3.5 - "Usługi dla MŚP"

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Główny cel projektu: wzrost konkurencyjności międzynarodowej firmy Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak poprzez uczestnictwo w branżowych imprezach targowych (Łódź, Warszawa, Londyn)

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie rozpoznawalności marki Ahoj Czarter
  • wejście na nowe rynki eksportowe (m.in. Wielka Brytania),
  • wzrost eksportu usług w ramach obsługi dotychczasowych rynków,
  • poszerzenie oferty usługowo-produktowej,
  • zmniejszenie sezonowości oferty.

Całkowita wartość projektu: 553 217,10 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 180 000,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak