Logotyp UE

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej

Projekty obecnie realizowane przez Ahoj Czarter S.C. współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 - 2020.

Projekt "Zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ahoj Czarter S.C. Sylwia Stępniak, Krzysztof Stępniak"
Projekt: "Uczestnictwo firmy AHOJ w targach międzynarodowych, internacjonalizacja działalności celem pozyskania nowych grup klientów”